Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

 


Strategi og strategisk rådgivning


Fremtidsforskning (se i øvrigt faneblad derom) har bl.a. til formål at bidrage til formulering af strategier i såvel virksomheder som samfundet i øvrigt. Det tager Palludan Fremtidsforskning alvorligt. Fremtidsforskning understøtter strategisk tænkning.


Men den tid da man talte om strategisk planlægning, langtidsplanlægning og perspektivplanlægning er endegyldigt slut Det er erkendt, at fremtiden overrasker, at den ikke kan forudsiges og at man derfor ikke kan ”planlægge” i forhold til den. Det er ikke mange virksomheder, der i dag udarbejder fem-årsplaner.


I en turbulent tid retter fokus sig naturligvis mod det helt korte perspektiv. Fleksibilitet og hurtig tilpasning til uforudsagte ændringer i omverdenen er en forudsætning for overlevelse. Men det er ikke nok!


Hvis man skal mere end overleve på kort sigt må man navigere i forhold til målsætninger og ikke bare lade vinde bestemme retningen. Ellers føres man ikke målene og derfor må man have strategier klar for, hvad man skal gøre hvis det uventede sker. Ellers overlever man ikke på langt sigt.


Palludan Fremtidsforskning arbejder med at skabe et grundlag for formulering af strategier.

Palludan Fremtidsforskning arbejder systematisk med alternative fremtidsbeskrivelser. Under fanebladet ”projekter” ses en række eksempler på strategioplæg Uffe palludan har udarbejdet.


Det kan nævnes at Uffe Palludan arbejdede som strategisk rådgiver for Københavns lufthavne gennem1990erne, da lufthavnene omstillede til at være et aktieselskab. At han har rådgivet København Havn og at han i en periode var sparringpartner for topledelsen i Københavns Kommune og netop nu er det for en anden stor bykommune.


Palludan Fremtidsforskning udarbejder fremtidsbeskrivelser, der kan danne grundlag for formulering af strategier og visioner. Palludan Fremtidsforskning udarbejder strategioplæg. Og palludan Fremtidsforskning yder personlig sparring.

Copyright ® 2012 www.palludan.dk