Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

Projekter


Palludan Fremtidsforskning arbejder på opdrag fra såvel offentlige som private kunder, samt på eget initiativ. Emnemæssigt er der tale om en bred vifte af emner, som f.eks. regionaludvikling, nye produkter, ”fremtiden for...”. De gennemføres indenfor de områder hvor Uffe Palludan har sin specialkompetencer.

Blandt de emner der er blevet arbejdet med i 2009 kan nævnes: Østersøregionen, Energiteknologi, trafikteknologi, Øresundsregionen, Femern Bælt, Kommunernes fremtid, trafikpolitik.


I årenes løb har Uffe Palludan har gennemført et meget stort antal projekter om mange forskellige emner. For at give et indtryk af hvad Palludan Fremtidsforskning kan tilbyde analytisk ses nedenfor et udvalg af de projekter han har gennemført eller været leder af:Offentlig sektors struktur, organisation og ledelse, økonomi


Growth and Integration in a Nordic Perspective, udgivet af IFF, København, IUI, Stockholm, ETLA, Helsinki og NØI, Bergen, 1992. 255 sider. Uffe Palludan m.fl.


Den offentlige sektors fremtid, 218 sider, Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag. 1995.

(artikelsamling indeholdende 15 artikler om bl.a. kommunestruktur, offentlig ledelse, EU og privatisering mv.)


Findes staten om 10 år? Fem scenarier for statens fremtid. Skrevet sammen med Gunnar Gjelstrup. Indgik i DJØFs projekt offentlig sektor. 1996. 35 sider.


Hvad skal vi egentligt med kommunerne i fremtiden? "Udvalgte fremtider" side 18 - 27. Instituttet for fremtidsforskning 2001.


Dynamisk Visionsplanlægning. Rådgivning, analyser og proces. Et værktøj til vurdering af strukturprojekter og -planer.  Palludan Fremtidsforskning 2008. 119 sider


Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid. Et kursus baseret på scenarier for kommunernes fremtid. Palludan Fremtidsforskning 2010


Velfærd i klemme. En debatbog om nettosamfundet, den krævende klasse og mulige kommunale strategier.  Palludan Fremtidsforskning. 2011. 138 sider


Veje ud af kommunernes økonomiske klemme. Seks mulige velfærdsfremtider. Palludan Fremtidsforskning 2011. 163 siderUddannelse og arbejdsmarked


Memorandum om konsekvenserne af nedsat arbejdstid i den offentlige sektor. Amtskommunernes og kommunernes Forskningsinstitut. 1984 (skrevet sammen med Henrik Christoffersen (projektleder) og Kristian Madsen-Østerbye)


Malmös många möjligheter. Status och möjligheter på Malmös arbetsmarknad fram till år 2018. 38 sidor. 2003


Industrien på 25 års-sigt. Forundersøgelsesprojekt. Industriens Uddannelse. 110 sider. 2003. Udarbejdet af IFF-team.


Aalborg tekniske skoles 200 år. Jubilæumsskrift i anledning af skolens 200 års jubilæum 3. marts 2005. Ca. 150 sider. Udarbejdet af et IFF-team efter gennemført dialogproces med alle skolens 10 afdelinger.Regional udvikling


Den nye geografi i Sydskandinavien, 59 sider, IFFs medlemsrapport nr. 1. 1997 (om de store trafikale infrastrukturprojekter).


Storstrøms Amt år 2010. Et scenariebaseret debatoplæg om Femer Bælts forbindelsen. Rapport udarbejdet for idé-komiteen vedrørende infrastruktur i Storstrøms Amt og Storstrøms Amt.


Hvad skal Nordjylland leve af år 2025. Rapport publiceret af Aalborg kommune, sammenfattende scenarier udarbejdet på baggrund af indlæg fra nordjysk tænketank og interviews med nøglepersoner.


Will there be Norden in 2020?Projektledelse af projektgruppe bestående unge fra de fem nordiske lande. Stiftelsen for Industriutvikling i Norden. 2001


Aalborg Branding. 2006. Rapport indeholdende tre scenarier for Aalborgs fremtid samt resultatet af syv seminarer i form af 100 forslag til Aalborgs fremtid.Regional udvikling, Øresund


Øresundsbroens muligheder. Forlaget Fremad 1. udg. 151 sider. 1994. 2. udg. 257 sider. 1999


Faste forbindelser over Øresund. Artikler 1990-99. 141 sider. IFF 1999


Flexkultuell ledning. Kulturmöten - Mångfaldens utmaninger och möjligheter - Öresundscase. IFFs medlemsrapport. 99.1. Af Jessica Panke, Uffe Palludan, Finn Ramstad og Stine Thorsted Findes også i dansk udgave


Malmös framtid i Öresundsregionen, 114 sider, Malmö Stad 2000


Öresundsregionen: Bakgrun. Verklighet. Möjligheter. Region Skåne 2003. Af Uffe Palludan og Henrik Persson

Bro til fremtiden. Øresund mellem øst og vest. Instituttet for Fremtidsforskning 2004. 165 sider


Bro til fremtiden. Øresund mellem øst og vest. Instituttet for Fremtidsforskning 2004. 165 sider


Framtidsbetraktelser Malmö 2025. Kairos Future Danmark. 2007


Øresund 2.0 - en helt ny Øresundsvision. Palludan Fremtidsforskning 2009. 77 sider.Trafik og infrastruktur


Uffe Palludan har arbejdet med trafik og transportforskning siden 1990. Der er arbejdet inden for alle trafikale delsektorer (lufthavne, havne, skibsfart, vejsektoren, jernbaner) og det er kendetegnende for arbejdet, at det har haft et bredere samfundsmæssigt perspektiv end traditionel trafikforskning.


Strategiske analyser for Københavns Lufthavne udarbejdet i perioden 1991 - 1997. Omfatter bl.a. prognoser, scenarier for trafikudviklingen, oplæg til brugerorientering af lufthavnen etc. I alt ca. 1000 sider.


Københavns Havns fremtid. Analyser, scenarier og strategiske anbefalinger. 1996


Vognmandsruten. Identifikation og diskussion af strategiske muligheder. 1996


Fremtidens trafik og transport. Fire scenarier for trafik og samfund. 160 sider. Udarbejdet af Palludan, Jensen, Ågerup i samarbejde med Tetraplan for Transportrådet.


Baggrundsanalyse og trafikbilleder for forskellige samfundsscenarier for Malmö. Oplæg til strategisk trafikplan 2001


Trafik og fremtidsforskning. Temanummer af Fremtidsorientering nr. 1. 2000


Fremtidens godstransport. Scenarier for Europas fremtidige godstransport i Østersøregionen. Udarbejdet for


Via mare Baltikum, projektleder, udført for Scandlines. 18. Sider. 2002 Også udgivet på engelsk.


Danske Fragtmænd Sjælland. Strategioplæg. 2006


Kan batteridrift i elektiske tog helt eller delvist erstatte køreledninger? En forundersøgelse udført i samarbejde mellem DONGenergy og Palludan Fremtidsforskning efter ide af Uffe Palludan. Palludan Fremtidsforskning 2009.

Copyright ® 2012 www.palludan.dk