Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

Om Palludan


Fremtidsforskning er en tænketank under udvikling etableret af den velkendte fremtidsforsker og  -analytiker Uffe Palludan oktober 2007. Palludan Fremtidsforskning er politisk uafhængig og arbejder aktivt for at få sat ”fremtiden” på dagsordenen.


Det at vi lever i en turbulent tid gør at det korte sigt er i fokus. Men hurtig tilpasning og fleksibilitet er ikke nok til langsigtet overlevelse. Fremtidsanalyse og -forståelse er grundlaget for strukturelle og strategiske ændringer, som fremtiden kræver.


Det gælder i virksomheder og organisationer samt i den politisk ledede offentlige sektor. På den politiske spillebane er tidshorisonten sjældent længere end til næste valg. Derfor er det en vigtig mission for Palludan Fremtidsforskning at skabe et fremtidsorienteret fokus i såvel erhvervsliv som i den offentlige sektor.


Med det formål deltager Palludan Fremtidsforskning i den offentlige debat om fremtidsorienterede emner. Palludan Fremtidsforskning afholder konferencer, holder foredrag, udarbejder projekter i form af scenarieanalyser og strukturanalyser og yder strategisk rådgivning og giver inspiration til nytænkning i såvel den offentlige sektor som i private virksomheder.


”Fantasi er vigtigere end viden for mens viden omfatter det som er omfatter fantasi det som vil komme til at være”


Albert Einstein

Copyright ® 2012 www.palludan.dk