Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

Kurser


Palludan holder foredrag og ofte i relation til kurser. Fremtidsaspekter er relevant i næsten enhver sammenhænge.


Men Palludan har også udviklet kurser der udbydes selvstændigt.


Øresundskursus

Uffe Palludans ekspertice i Øresundsregionale spørgsmål gør det naturligt af formidle den i form af et Øresundskursus. Konkret er der tale om et kursus der kan sammensættes efter opdragsgiverens egne ønsker. Men alle aspekter i sprøgsmålet det danske vs. det svenske kan inddrages. Alt fra historie, kultur, forvaltningstradition, administrativ struktur, religiøs baggrund, politisk struktur mv. indgår i det.


Se vedhæftede brochure over Sverigesdagen et kursus for danskere og Danmarksdagen et kursus for svenske. Der udbydes naturligvis også et generelt Øresundskursus, der henvender sg til danske og svenske på en gang.


Kommunes fremtid


Såvel den demografiske udvikling som den økonomiske situation med enorme underskud på de offentlige finanser gør det uhyre let at tegne et negativt kommunalt fremtidsbillede: stigende behov, besparelse, udækkede behov, pressede medarbejdere - kort sagt en negativ spiral. Hvad kan gøres? Svaret er enkelt. Tænkt forfra i setedet for at lave marginale justeringer på de budgetter, der afspejler de eksisterende strukturer, der blev skabt i en fjern fortid. Noget selv en strukturreform ikke ændrer afgørende ved. Palludan Fremtidsforskning har udarbejder et endgskursus for kommunalpolitikere, embedsmænd og kommunale medarbejdere for at få gang i diskussionen. Det er nødvendigt. Se vedhæftede brochure.


Brochurer:

Copyright ® 2012 www.palludan.dk