Sigbrits Alle 13A       2300 København S       Tlf. +45 2144 5366       Email: up@palludan.dk

    PALLUDAN Fremtidsforskning

           Samfund. Kommuner. Velfærdsinnovation. Business Future. Strategi. Inspiration. Foredrag

Bøger: "Velfærd i klemme"  bestilles her   "Veje ud af  klemmen"  bestilles her  "Innovation og offentlig forvaltning" bestilles  her "Danmark

og Sverige, danskere og svenskere" bestilles her "Ukendt hav" - Østersøregionen  købes her       "Metropol Øresund" købes her

"DSB af sporet" bestilles her   "DSB og banerne på sporet - igen" bestilles her

Foredrag


Uffe Palludan er en foredragsholder, der taler inspirerende, visionært og humoristisk om fremtidsrelaterede emner. Han kan holde en forsamling vågen selv efter en frokost - også, når han taler om tunge emner. Han har i holdt over 1000 foredrag i små og store forsamlinger.


Når man diskuterer noget vil man naturligvis diskutere dette noget. Men hvis man diskuterer dette nogets fremtid vil man fokusere på dette nogets omverden. Derfor kan fremtidsforskeren holde foredrag om mange forskellige emner. Det handler dybest set om at sætte enmet i relation til fremtiden.


Uffe Palludans foredrag tilpasses opdragsgiverens konkrete behov og skræddersyes til lejligheden. Han udbyder en række foredrag, der er specielt udviklet til kommunerne - se faneblad "kommuner og velfærd".


Blandt de seneste foredrag han har holdt er


At forholde sig til usikkerhed (om finanskrisen)


Den grønne forbruger? (efter finanskrisen) (for arbejdsgiverorganisation)


Visioner for Lolland-Falsters fremtid i lyset af Femern Bælt beslutningen


Fremtidens bank og bankkunde (for en bank)


Fremtidens byggeri (for organisation af byggeindustrier)


Fremtidens bolig (for Byggecentrum)


Fremtiden for udkantsområderne


Ungdommens holdninger (for en undervisningsinstitution)


Uffe Palludan har arbejdet med mange forskellige fremtidsprojekter og har naturligvis som fremtidsforsker beskæftiget sig fremtidens samfund og menneske, som han har holdt mange foredrag om. Han har dog primært beskæftiget sig med kommuner og velfærdspolitik, infrastrukturer og den generelle samfundsudvikling.


Send en e-mail med dit telefonnummer på up@palludan.dk så bliver du riget op!

Copyright ® 2012 www.palludan.dk